Tjenester

Vårt selskap tilbyr verftstjenester og vedlikeholdsarbeid til alle typer fartøy fra små fritidsbåter til store kommersielle skip. Takket være vår lange erfaring er vi i stand til å utføre komplekse utskiftinger, inkludert skipsklasse fornyelse. Bortsett fra vår egen tekniske base samarbeider vi med anerkjente og lisensierte underleverandører. Vi tror på et langsiktig partnerskap med våre leverandører og ansatte for å kunne levere selv de mest komplekse prosjekter. Selv om vi er basert i Polen, omfatter vårt tilbud skipstjenester også i utlandet.

Den detaljerte listen over tjenester vi tilbyr:

Maritim elektronikk og automatisering

 • Design and utvikling av skipets elektriske anlegg;
 • Diagnostikk og feilretting;
 • Utvikling av energibalanse;
 • Valg av kraftkilder;
 • Kabeltrekking og produksjon av kabelgater.

[collapse]
Rustfjerning – rengjøring og sliping av metalloverflater

 • Mekanisk rustfjerning med pneumatiske hammere og vinkelslipere;
 • Sandblåsing av store flater, rør, vinkler og annet utstyr;
 • Rustfjerning ved hjelp av vannstråle (vannjet).

[collapse]
Installasjon av Georg Fisher rørsystem

Varmeforseglede systemer (polypropylen), limte systemer (polyvinylklorid) og andre. Materialene er motstandsdyktige mot kjemikalier og høy temperatur. Produktet er godkjent og anbefalt til bruk på skip av ledende klassifiseringsinstanser. Følgende komponenter kan anvendes i de ovennevnte teknologier:

 • Rør, også transparente;
 • Koblinger og skjøter (gjengede og konede);
 • Flenser;
 • Kuleventiler og spjeldventiler som styres manuelt og automatisk;
 • Membranventiler, vinkelventiler og reversventiler;
 • Filtre – og kontrollmålingsutstyr.

[collapse]
Skrogarbeid

 • Måling av skrogtykkelse;
 • Inspeksjon av sveisearbeid;
 • Maling;
 • Lettere sveisearbeider;
 • Letere metallarbeider.

[collapse]
Mekanisk

 • Reparasjon og vedlikehold av maskineri og utstyr;
 • Diagnostikk;
 • Service av eksisterende maskineri og utstyr.

[collapse]
Demontering, montering, vedlikehold og rengjøring

 • Rengjøring over og under dekk;
 • Rengjøring av tanker, maskinrom og lasterom;
 • Demontering og rivingsarbeid.

[collapse]